Resan tillsammans med Kreativum har börjat

Kreativum är ett science center som stimulerar intresse och ökar kunskaper inom teknik, naturvetenskap, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling för att möta framtida samhällsutmaningar. Verksamheten omfattar lärande för barn och vuxna, och huset är idag en attraktion som långsiktigt ska bidra till kompetensförsörjning och ökad innovation.

LinkedIn: #ScienceCenter | Nya biljettshoppen | Kreativum väljer Entry

Kreativum har valt entre-, bokning- och kassasystem med integrerad webbshop och utökad självbetjäning online via mobil, surfplatta eller dator. Förutom att nyttja vårt koncept för Säkert gäst, så kommer verksamheten också använda lagerfunktionen och lagersaldon till sin butik med kluriga utmaningar och experiment, jämte kopplingar till ekonomisystem.

Kreativum Science Center entré
Kreativum är en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi.

Säker Gäst hjälper att hantera flödet. Entrébokningen samt digital biljettförsäljning minskar trängsel samt max antal besökare går att styra. Gäster, medarbetare och skolklasser kan känna sig tryggare och effektiviteten i kundservicen och organisationen kan ökas. Minskad administration, mer självservice, förhöjd gästupplevelse och en roligare och mer proaktiv arbetsplats möjliggörs.

Kalenderbokningen gör det möjligt att boka in skolklasser, grupper och företag. Det går enkelt att ta betalt per deltagare och grupp. Boka resurser, lokaler och styra så att varje pedagog och roll får sin instruktion och bekräftelse. Vilket innebär större kundnöjdhet och en bättre inre effektivitet.

Kreativum Science Center rymdutställning
Reflektion. Nya perspektiv. Kreativum vill vara med och forma morgondagens samhälle. Bild: Rymden

Just nu förbereds maj-öppningen av Dinosaurier – det stora äventyret! Entry Event blir ett verktyg för att kunna öka kundservicen och handskas med det ökade fokuset på besökare som kommer till Kreativum på sin fritid och semester samt grupp- och konferensbokningar. Kreativums administration underlättas också då samarbetspartners själva kan beställa entréer vid paket med övernattning m.m.

Kreativum har en utvecklad konferensdel med fem konferenslokaler från 20 upp till 200 personer. Upptäck Blekinges klurigaste och häftigaste mötesplats där du kan utmana arbetskamraterna i kreativa övningar inne i den 3268 kvadratmeter stora anläggningen. Läs mer på kreativum.se/konferens.

“Ett av våra viktiga uppdrag är att inspirera och väcka nyfikenhet för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför på vägen mot en hållbar värld. Vi vill vara en arena där olika människor och organisationer kan möta varandra, engageras och hitta sätt att tillsammans forma morgondagens samhälle. Det kan handla om tekniska innovationer, men lika viktig är förståelsen och kunskapen mänskligheten har samlat på sig under tidsperioder där man kunna leva i större balans och harmoni med vår omgivning.”

– Kreativum
Dela
Dela
Dela

Relaterade nyheter

Johan Kronberg pekar på kiosken

Entry Event Kiosk

Vår tanke med vårt ekosystem, Entry Event Ticket, är ju att addera värdeskapande och egen

Ny kund Åland museum

Vi ser fram emot att stötta Åland museum med biljetthantering, kassasystem och systemintegration med befintliga