En ännu tryggare och starkare partner

Vitec Software Group har nyligen förvärvat Entry Event Sweden AB. Det nyförvärvade bolaget skapar tillsammans med Vitec ActorSmartBook en gemensam affärsenhet.


Business as usual
Du som kund behöver inte göra någonting, det mesta fortgår som vanligt. Bolagen arbetar till stor del på samma marknader med liknande produkter. Alla våra medarbetare och produkter blir kvar och ni behåller system och kontaktpersoner. Vitec ActorSmartBooks VD Anders Åslund har utsetts till VD för den gemensamma affärsenheten och det nu omdöpta Vitec Entry Event. Dess tidigare VD, Mats Sagsjö, är utsedd till Vice VD.


Alla fördelar
Målet med sammanslagningen är att bli en ännu tryggare och starkare partner och på sikt kunna erbjuda ännu bättre tjänster och produkter, till befintliga och nya kunder. Med gemensamma muskler och Vitec i ryggen kommer vi få möjligheter att vässa vår produktportfölj ytterligare, med nya, smarta, enkla och tillgängliga produkter – samt erbjuda än högre servicenivå.

Sammanslagningen innebär också att vi kommer ha närmare till våra gemensamma kunder, eftersom Vitec ActorSmartBook sitter i Gävle och Vitec Entry Event sitter i Göteborg.

Har du frågor om sammanslagningen eller om våra produkter, tveka inte att höra av dig.

Bästa hälsningar,
Mats Sagsjö och Anders Åslund

Mats Sagsjö, Vice VD
mats.sagsjo@entryevent.se
031-361 90 10

Anders Åslund, VD
anders.aslund@vitecsoftware.com
026-656901

Dela
Dela
Dela

Relaterade nyheter

Johan Kronberg pekar på kiosken

Entry Event Kiosk

Vår tanke med vårt ekosystem, Entry Event Ticket, är ju att addera värdeskapande och egen

Ny kund Åland museum

Vi ser fram emot att stötta Åland museum med biljetthantering, kassasystem och systemintegration med befintliga