Support

Vi finns här för att hjälpa dig, oavsett om du har frågor, vill lägga en beställning på förbrukningsvaror eller anmäla ett fel. 

Registrera ärende

Många svar på frågor och problem hittar du i Manualen eller Vanliga Frågor.

Annars skicka ett mail till oss och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig så fort vi kan. 

Kontakta oss på

Fjärrhjälp via Teamviewer

Teamviewer.png

2.

Vi kopplar upp oss till din enhet och hjälper dig

1.

Starta Teamviewer på din enhet eller klicka på knappen nedan för att ladda ner Teamviewer.

 
 

Allmänt

Vi stänger badet och vill frysa våra kort


  • Frysa en (1) biljett eller ”kort” -> För att kunna frysa en biljett behöver du skapa en förändringsartikel
  • Förlänga en eller ett fåtal biljetter –> Se avsnittet om att förlänga biljetter i vår manual
  • Förlänga eller frysa alla biljetter –> Kontakta oss på Supporten när ni vet ert öppningsdatum.
Varför fick kunden inte sitt kvitto på mejl efter genomförd betalning online?


Köp som inte har avslutats korrekt ligger under "Öppna köp" i Admin. Det kan finnas många anledningar till att köpet inte avslutades korrekt. T ex något nätverksproblem eller att kunden stängde webbläsaren för tidigt vilket kan ha resulterat i att betalväxeln inte kan skicka svar tillbaka om genomförd eller misslyckad betalning.

Köp som ligger under "Öppna köp" är generellt sådana där kunder har påbörjat ett köp men sedan ångrat sig och övergett varukorgen.

Via "Öppna köp" kan man manuellt slutföra ett köp om man är säker på att pengarna har dragits från kundens konto.
Varför fungerar inte vår webbshop i Internet Explorer?


Våra webbaserade system såsom bokning och webbshop fungerar tillsammans med alla "moderna" webbläsare enligt vår policy, för att kunna säkerställa säkerheten vid onlineköp med känsliga uppgifter.

Men många använder fortfarande äldre webbläsare såsom Internet Explorer. Om man har en gammal version av operativsystem på sin mobiltelefon så kan det även hända att man har en gammal version av t ex Safari, vilket också kan ställa till med problem.

Som generellt tips så kan man testa på en annan enhet/webbläsare och se om det fungerar bättre där.
Varför är kassaprogrammet blankt när vi har startat och loggat in?


Dagsavslut har gjorts och ny period behöver startas. Gör detta genom att trycka på fliken ”Nytt” i övre vänstra hörnet.
Alla artikelknappar är gråa i kassaprogrammet och går ej klicka på.


Tiden på publiceringspaketet kan ha löpt ut. Er administratör behöver justera publiceringspaketet.

Se manualen för mer info
”Hur skapar jag ett bokmärke till Admin i Chrome?”


Ni behöver ta reda på adressen till er admin-sida. Följ sedan Google:s guide för bokmärken.
Jag vill lägga till en funktion eller har idéer på ny funktionalitet i Entry Event Ticket.


Kul att höra! Vi tar gärna emot feedback och nytänkande förbättringar som kan göra ert arbete och gästhantering än enklare. Kontakta oss eller ring Mats eller Johan direkt.

Felmeddelanden

”Transaktion ej möjlig, gör dagsavslut” kommer ut på kvittot vid kortköp.


Betalkortsterminalerna behöver ett dagsavslut var sjunde dag, vilket vanligtvis sköts via kassan. Om man inte använder kassan under en period, eller av någon anledning inte gjort dagsavslut, så behöver du göra ett manuellt dagsavslut direkt i terminalen. Detta görs med hjälp av det tillhörande lösenkorten, så se till att ni har det till hands.

Tryck på knappen "MENU" (ovanför den röda Stop-knappen) och dra sedan lösenkortet. Dagsavslut är nummer 6, så ni kan antingen använda pilknapparna för att komma till nummer 6, eller trycka direkt på knapp 6 på knappsatsen. Om dagsavslutet lyckas i kortterminalen så är det oftast klart på någon sekund, sen är man tillbaka på menyn. När dagsavslutet är gjort, tryck på Stop-knappen för att komma tillbaka till ursprungsläget i kortterminalen och testa sedan genomföra kortköpet igen. Observera att kassaprogrammet måste vara igång vid utförande.
Meddelandet ”Ej kontakt med betalterminal” visas.


  1. Kontrollera att USB-sladden sitter ordentligt i datorn.
  2. Prova starta om betalterminalen och kassaprogrammet. Omstart av betalterminal görs genom att trycka och hålla in punkt-knappen + den gula Clear-knappen samtidigt.
  3. Prova starta om datorn och kassaprogrammet.
Kassan ger ett felmeddelande och jag får ej ut kvitto vid avslutat köp.


  1. Kontrollera att kvittoskrivaren är påslagen, att strömkabeln sitter i ordentligt och att dioderna lyser på ovansidan.
  2. Kontrollera att kvittopapper finns i skrivaren och att det ligger korrekt.
  3. Kontrollera kabeln mellan kvittoskrivare och kassadatorn.
Avslutande av köp ger felmeddelande ”intern räknare saturerad”.


Dra ur och koppla in USB-sladden till Skatteverkets kontrollenhet (den certifierade kontrollenheten) samt starta om kassaprogrammet och slutför därefter köpet.

Vanliga Frågor

 

Beställ förbrukningsartiklar

Tack! Vi har tagit emot din beställning!

Hittar du inte svar på det du söker?

Titta i manualen eller kontakta oss