Resan tillsammans med Kreativum har börjat

Uppdaterat: maj 14

Kreativum är ett science center som stimulerar intresse och ökar kunskaper inom teknik, naturvetenskap, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling för att möta framtida samhällsutmaningar. Verksamheten omfattar lärande för barn och vuxna, och huset är idag en attraktion som långsiktigt ska bidra till kompetensförsörjning och ökad innovation.

LinkedIn: #Science Center. Nya biljettshoppen live.