Underbiträden

Lista över underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal

Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan komma att behandla personuppgifter.

Behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den personuppgiftsansvarige:

Ballou Internet Services AB (Sverige)

Altiva AB (Sverige/Tyskland)