IT-säkerhetsåtgärder

IT-säkerhetsåtgärder Entry Event Cloud

IT-säkerhetsåtgärdBeskrivning
ÅtkomstkontrollEntry Event styr tillgång till systemet och servrar med krypteringsnycklar och lösenord där bara den som behöver tillgång får tillgång till personuppgifter.
Back-upBackup görs löpande på servrarna.
Loggning av åtkomst av personuppgifterEntry Event har loggar som möjliggör spårning av fysisk och logisk åtkomst av servrar och system.
Auktorisation och behörigheterNycklar för tillgång till olika system är personliga och tidsbegränsade. De fysiska nycklar som finns delas ut till den personal som behöver dem i sin tjänst och återtas eller avaktiveras vid avslutad tjänst eller om tjänsten ändras så att nyckeln inte längre behövs.
Kryptering av datakommunikationEntry Event tillhandahåller i första hand krypterad datakommunikation. Kunden behöver dock vara uppmärksam på om krypterade protokoll används som t. ex. SSH, TLS, SSL, HTTPS. (T.ex. visas detta igenom en hänglåssymbol i webbläsaren.)
RaderingRadering Entry Event kan radera personuppgifter på Kundens begäran.
Service och reparationer av enheter där personuppgifter lagrasLagringsmedia där Entry Event har sekretssavtal med underleverantör skickas tillbaka för reklamation. I annat fall så destrueras/raderas datan av Entry Event eller underleverantör med sekretessavtal.
Brandväggar, separering av miljöer och antivirusskyddEntry Event har brandväggar för varje server och in till serverhallen. Entry Event separerar både servrar och användare med hjälp av hårdvara och mjukvara samt har mjukvara för att ta bort viss skadlig kod som eventuellt hittas på våra servrar.