Att skapa en rabattkod

Exempel: 100kr rabatt vid köp av årskort

Vi vill att om man anger rabattkoden SOMMAR2018, så skall man få 100kr rabatt på sitt årskort.

Två typer av rabatter

I Entry Event kan man skapa både procentuella rabatter och rabatt i kronor. Det innebär att man kan antingen ge rabatt i kronor eller en procent av artikelpriset. I vårt exempel skall vi skapa en rabatt i kronor.

Giltighetstid

Rabattkoder har en giltighetstid. Det betyder att man kan bestämma hur länge en speciell kampanj skall gälla.

Olika momssats

Vissa artiklar kan ha delad momssats. Ett vanligt exempel är entré i äventyrsbad som kan ha en del som är äventyr(25% moms) och en del som är motion (6% moms eller 0% moms). När man skapar rabattkoden i Entry Event kan man bestämma hur många kronor rabatt som skall gälla för varje momssats som ingår i artikelpriset.

Applicerbara artiklar

Rabattkoder gäller bara för valda artiklar. Det innebär att man kan använda samma rabattkod för en eller flera artiklar.

Tillbaka till vårt exempel

För att göra det lite mer komplicerat, så lägger vi till några fler krav.

  • Kampanjen skall bara gälla mellan 20180601 – 20180630
  • Årskortet kostar 2000 kr och är jämt fördelat på 25% moms och 0% moms. Det skall avspeglas i rabatten.