Att sälja årskort i webbshopen

Den här guiden förutsätter att man har grundläggande kunskaper i att skapa en artikel och att skapa en webbiljett.

Årskort som skall bytas ut

I många fall vill man att årskort skall vara ett plastkort. Då behöver man hämta upp kvittot i kassan och skriva ut årskortet på ett plastkort när kunden kommer till anläggningen.

Leveranssätt uthämtning

I Entry Event finns det en rad sätt att leverera biljetter. För mer information titta här Leveranssätt.

I vårt fall, där man vill att biljetten skall säljas i webshopen och bytas ut till ett plastkort i kassan, så behöver vi välja följande kombination för leveranssätt.

Utskrift på plastkortsskrivare
ArtikelWebshopKassa
Uthämtning
Plastkort
Förtryckt plastkort
ArtikelWebshopKassa
Uthämtning
Förkodat
Ingen biljett

När man använder leveranssättet uthämtning i webshopen så bifogas ingen pdf-biljett till kvittot. Tanken är istället att kunden tar med kvittot till anläggningen för att personalen där skall kunna skriva ut årskortet på ett plastkort. Anledningen till att vi valt att göra så, istället för att ha en biljett/värdebevis för varje årskort, är om man köper flera årskort i samma köp så behöver man bara söka upp själva köpet en gång och då kan man skriva ut samtliga årskort som tillhör köpet.

Hitta kvittot i kassan

På kundens kvitto från webshopen finns en streckkod med kvittonumret för att personalen i kassan på ett enkelt sätt skall kunna scanna av kvittot och då få upp köpet i kassavyn. Det går så klart även att söka upp kvittot i kassan genom att söka upp den ansvarige för köpet eller att knappa in kvittonumret manuellt.

Lägga till ytterligare information på biljettägare innan utskrift

Det går även att lägga till ytterligare information till varje årskortsinnehavare t.ex. om man vill ta ett foto och koppla till biljettägaren. Man får då öppna upp kundkortet för varje biljettägare och lägga till informationen.


Förlängning av årskort

Förlängning av årskort kan göras både i kassan och via webshopen. När årskortet förlängs i webshopen, så loggar kunden in och får då upp sitt årskort. För att kunden skall kunna förlänga sitt årskort så krävs det att det finns en förändringsartikel som är kopplad till årskortsartikeln som skall förlängas.

Förlänga någon annans årskort

Det går att förlänga årskort i webshopen där någon annan är biljettägare, så länge man har en relation. Det skapas automatiskt en relation mellan biljettägare och köpansvarig när man köper i webshopen. Det innebär t.ex. om en förälder köper ett årskort till sina barn, så kommer även barnens årskort upp i webshopen när föräldern loggar in.