Att använda säsonger

Säsonger i Entry Event

Många har olika biljettpriser beroende på om det är hög- eller lågsäsong. Det finns en rad funktioner i Entry Event för att stödja detta.

Publicering

I Entry Event kan man lägga upp det som kallas för publiceringspaket. I publiceringspaketet bestämmer man vilka artiklar som skall publiceras till vilka kassor under vilken period. Läs mer här Publicering.

Behörighet/Perioder

I publiceringspaketet bestämmer när en artikel kan säljas, men det säger inget om när biljetten är giltig. Biljettens giltighet bestäms i biljettmallens inställningar för behörighet. Där man anger perioder för biljettens giltighet t.ex. 20180520 – 20180621 och 20180820 – 20180905 för lågsäsongsbiljetter. Skulle man läsa av en lågsäsongsbiljett under högsäsong så kommer den inte att vara giltig.

Exempel Lågsäsong – Högsäsong – Lågsäsong

Många som bara har öppet på sommaren, brukar dela in sommaren i en lågsäsong före högsäsongen, högsäsong och avsluta med en lågsäsong efter högsäsongen. Det kan innebära lite huvudvärk i hur man skall lägga upp försäljningen (främst i webshopen).

Försäljning

Ofta vill man starta försäljningen av biljetter så tidigt som möjligt, redan innan verksamheten har öppnat. Det gäller egentligen biljetter till alla tre perioder. Därför har man inte så mycket val annat än att publicera alla biljetter til webshopen så tidigt som möjligt. Det innebär också att man i det här fallet inte har hjälp av publiceringsperioderna för att styra vilka biljetter som skall kunna säljas, utan samtliga biljetter behöver vara möjlig att sälja, åtminstone till att börja med.

Om vi i detta exempel säger att det är samma pris för lågsäsongsbiljetter oavsett om det är före eller efter högsäsongen, så behöver publiceringsperioderna se ut enligt följande:

season-publishing

Försäljningen startar alltså innan verksamheten öppnat för säsongen och lågsäsongsbiljetter kommer att vara möjliga att köpa under hela sommaren ända till lågsäsongen efter högsäsongen är slut och verksamheten stänger. Högsäsongsbiljetterna kan man däremot sluta att sälja så fort högsäsongen är slut.

Behörighet

Anledningen till att man har olika biljetter till lågsäsong och högsäsong är oftast att priset är högre under högsäsong. Det innebär också att man gärna vill undvika att kunder köper lågsäsongsbiljetter och kommer under högsäsong. Därför behöver man begränsa under vilken tid som biljetten är giltig.

I vårt exempel behöver vi en biljettmall för lågsäsongsbiljetterns och en för högsäsongsbiljetterna. I lågsäsongsbiljettens biljettmall anger vi två olika perioder, en för perioden före högsäsongen och en för perioden efter högsäsongen.

För högsäsongsbiljetten anger vi bara en period. Här kan man såklart även tillåta att biljetten är giltig under lågsäsong om man vill.

Sammanfattning

Med hjälp av en kombination av publicering och behörigheter kan man styra både när man kan sälja biljetter och när biljetterna skall vara giltiga.