Återköp i Admin

För att genomföra köpet behöver man leta reda på köpet i Admin först, enklast genom att söka på kvittonumret (kvittonummer 6000000494 exempel i vårt testsystem): aterkop-1

Tryck på ikonen för köpet.

Navigera längst ner på sidan och tryck “Återköp”: aterkop-2

Väl inne på återköpet så har man möjlighet att justera antalet biljetter som ska återbetalas, beroende på om hela beloppet ska återbetalas eller bara en del av köpet.

  • Om kunden ska ha ett delåterköp så behöver man ändra antalet på respektive artikelrad och trycka på ”Uppdatera”-knappen längst ut på samma rad som man ändrat antalet. aterkop-3Observera att det är dom biljetter som ska återköpas som ska ligga kvar i återköpet när man genomför det. Detta är samma princip som i kassan när man gör återköp. Om 2 biljetter ska återköpas så ändrar man antalet från 5st till 2st och trycker på ”Uppdatera” knappen.I ett köp med flera olika artiklar så kan det se lite annorlunda ut om det bara är 1x av varje artikel: aterkop-4Eftersom det bara är 1x av artikeln ”Entrébiljett – Barn” så är det nu en soptunna istället för ”Justera antal”-funktionen som man får på raden för ”Simbassäng Entré”. Samma princip gäller dock, att det är dom biljetter som ska återköpas som ska ligga kvar i återköpet när man genomför det.
  • Om återköpet ska vara på hela köpet så behöver man inte justera antalet

Man har sedan möjlighet att skriva in en kommentar, men detta är inte obligatoriskt. Tryck ”OK” för att komma till nästa steg i återköpet.

I nästa och sista steget så handlar det om att bekräfta uppgifterna i återköpet. Man har här även möjlighet att skriva in ett ”TranskationsId” i samband med återköpet. Detta Transaktions-Id kan man kolla i webbportalen för betalväxeln (vanligtvis Klarna eller Nets Easy) för reverseringen som gjordes där, och man har då möjlighet att manuellt fylla i den informationen (enklast är att använda kopiera-klistra in) i samband med återköpet i Ticket Admin. Detta gör att man i efterhand kan enklare spåra ett återköp som har gjorts. Detta är dock inte obligatoriskt, utan enbart extra information i samband med återköpet.

Slutför återköpet genom att trycka på ”Bekräfta”.

aterkop-5

Observera att vid återköp av evenemangsbiljetter som är flyttade till ett annat tillfälle så kommer det alltid att stå biljetternas ursprungstillfälle i återköpsvyns informationsfält. Trots detta kommer återköpet, när det väl är utfört, ha påverkat det tillfälle som biljetterna var flyttade till, inte ursprungstillfället.