Du använder en gammal webbläsare!

031-361 90 00

Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal

Entry Event

Kassaförsäljning

Försäljningen på er anläggning sker i den touchanpassade kassaapplikationen. Entry Event är ett komplett kassasystem med både mjukvara och tillhörande kassautrustning t.ex. integrerade kontokortsterminaler och integrerad sluten kontanthantering.

Webförsäljning

I den fullt integrerade webshopen kan man utan problem sälja biljetter som kan kontrolleras i anläggningens biljettläsare. Försäljningsstatistiken kommer direkt in i systemet och kunden kan själv förlänga sitt årskort, uppdatera sitt foto eller följa sin köphistorik.

Lagerhantering

Hantera inleveranser, utleveranser, beställningspunkter, kassation, inventering och flytt av varor mellan anläggningar enkelt i webgränssnittet. Rapporter som aktuellt lagervärde, inventeringlistor m.m. ingår i Entry Events FIFO-lager.

Administration

Administrera Entry Event från vilken modern webbläsare som helst. Oavsett om du skall skapa en artikel, hämta ut en försäljningsrapport eller lägga till nya systemanvändare, så kan du göra det i ett enkelt webgränssnitt.

Rapporter & Analys

Skapa egna rapporter eller välj någon av de redan fördefinierade rapporterna. I Entry Event är det enkelt att skapa egna rapporter utifrån vilka parametrar man önskar t.ex. försäljning/timme, omsättning/dag/kassa eller antal passager/kortläsare/månad.

Bokning

Entry Events bokningsmodul kan användas till bl.a. bokning av pass, simskola eller lokaler. På mina sidor loggar man in med sitt Facebook-, Google- eller Twitter-konto och där hittar man bl.a. sina bokningar, favoritpass och historik.

Biljetter

Entry Event hanterar biljetter i en mängd olika format och på en mängd olika informationsbärare. Systemet hanterar biljetter oavsett om den är en QR-kod på telefonen, en beröringsfri rfid-tag eller ett plastkort. Biljetter i systemet kan vara både opersonliga eller vara kopplad till en kund.

Medlemshantering

Entry Event har ett komplett kundregister där man t.ex. kan göra utskick till ett urval av kunder. I kundregistret hittar bl.a. kundens köphistorik och vilka biljetter som är kopplade till kunden.