top of page

Rutiner vid driftstörning

För att underlätta arbetet under driftstörningen, vänligen läs igenom följande rutiner och dela dessa med er kassapersonal.

Offlineläge i kassan

Kassan är ansluten och i synk: 

onlineikon.png

Kassan är offline och inte i synk: 

offlineikon.png

Vid driftstörning går kassan in i offlineläge och upptäcker automatiskt när servern är otillgänglig.
Ikonen vid sökrutan blir då röd (se bild nedan). Om detta sker – stäng inte av kassan, då det kan bli problem att starta upp kassan och hämta in nödvändig information från servern.

wifi-anslutning.png

Klickar man på ikonen visas denna ruta enligt ovan. Där kan man se vilka biljetter i kassan som inte har synkroniserats . Vid offlineläge kommer kassan regelbundet att försöka ansluta till servern, och när den sedan lyckas kommer alla försäljningar att synkroniseras i systemet igen. Om ni ändå upplever problem efter att vi har rapporterat att problemet är löst, pröva att avsluta kassaprogrammet och starta det igen.

Försäljning i kassan

Att sälja artiklar i kassan fungerar fortfarande, med undantag för vissa betalsätt, se nedan. De biljetter som säljs i kassan kommer dock inte gå att läsa i biljettläsarna, då de inte har synkroniserats i systemet. Evenemangsbiljetter går inte att sälja som vanligt, se separat avsnitt om detta.

Information om hur de olika betalsätten fungerar vid offlineläge i kassan:

Kontantförsäljning: Fungerar som normalt

Swish, icke-integrerat (för företag): Fungerar som normalt

Swish, integrerat (för handel): Fungerar inte

Kortförsäljning: Fungerar som normalt om ni fortfarande har internetåtkomst

Saknas internetåtkomst:

Begränsat antal kortköp kan lagras, ca 200-300 st per betalterminal/kassa. Visa och Mastercard fungerar som vanligt. Visa Electron och Maestro fungerar inte.

Registrera passager

Förberedelser: Se till att alla era biljetter är giltiga i kassaläsaren (sätts i biljettmallen).

Biljettläsarna kan inte registrera era besökares biljetter, men ni kan läsa in och spara biljettläsningar i datorn och sedan efterregistrera dem när kassan åter är i drift:

  1. Öppna programmet Anteckningar

  2. Läs sedan in gästens biljett med kassaläsaren eller handscannern. Biljettens namn kommer skrivas ut direkt i anteckningen (följt av enter, så det är bara att läsa nästa biljett direkt).

  3. Efter inläsning av ett antal biljetter kommer ni ha ett dokument som liknar följande:

anteckningar-kort.png

   4. Spara dokumentet och när kassan åter är uppkopplad, kan ni kopiera kortnumren ett och ett från detta dokument, och validera dem i kassan, för att få passagerna registrerade.

validera-kassan.png

Sälja evenemangsbiljetter

I offlineläget går det inte att sälja evenemangsbiljetter. Om ni har evenemangsbiljetter till entré och säljer merparten av era biljetter på detta sätt, rekommenderar vi att ni även har vanliga entrébiljetter upplagda i systemet som inte är kopplade till evenemang.

Förberedelser: Skapa nya biljetter utifrån samma biljettmallar som evenemangsbiljetterna. Se till att artiklarna är publicerade i rätt kassor. Dessa biljetter behöver inte läggas upp som knappar i kassan, men se till att er personal är informerad och kan söka upp dessa i kassan vid behov, genom t ex PLU-sök.

bottom of page